A projektről

Projekt alapadatok:

A projekt megvalósításának kezdő időpontja: 2017.07.01.
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020.06.30.
Projekt összköltsége: 700.000.000 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

Megvalósuló projektelemek:

A projekt keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

1., Fórum kialakítása a Köztársaság út és Nap utca közötti területen: A fejlesztés keretében kialakításra kerülő központ fórum közel 1 ha-os területén zöld terület rekonstrukció kerül megvalósításra, pihenőhelyek, növényzet, sétány, burkolt területek.

2., Városház utca és Szováti út által határolt területen park kialakítása: A Városház utca-Szováti út keresztezésénél felújításra kerül a jelenleg elhanyagolt zöld terület, mellyel a jelenlegi főtér zöld felülete fog növekedni. Jelenleg a belvárosban lévő fejlesztendő területen kialakításra kerül a fórum, mely a beruházás végével közpark funkciót fog betölteni.

3., Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (művelődési ház) épületének felújítása: A projekt keretében megvalósul a Művelődési Ház és Könyvtár energiahatékony és akadálymentes felújítása.

4., Magtár épület átalakítása kereskedelmi és szolgáltató egységgé: A fejlesztés eredményeképpen egy, a teljes lakosság részére elérhető kereskedelmi és szolgáltató egység (vendéglátóhely) kerül kialakításra. Derecske városában az akcióterületen és tágabb értelemben vett környezetében sem található hasonló funkciót magában foglaló kereskedelmi egység. 

5., Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár (könyvtár épületének felújítása): A projekt keretében megvalósul a Művelődési Ház és Könyvtár energiahatékony és akadálymentes felújítása.

6., Piacépítés: Derecske városában jelenleg is üzemelő piacterület található, melynek üzemeltetője a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. A jelenlegi piac egy részben fedett árusítóhellyel rendelkezik, szociális helyiségek nélkül. A fejlesztés keretében megépítésre kerülő piaccsarnok egy korszerű, minden igényt kielégítő komplexum lesz, rehabilitálva ezzel a régi piac területét. Hasonló funkció sem az akcióterületen sem a városban nincs. 

7., Kereskedelmi és szolgáltató ház kialakítása: Derecske város területén szolgáltató ház nem működik, ezzel új funkció települ be a városba, növelve ezzel az itt élő emberek szolgáltatásokhoz való hozzáférését. 

8., Inkubátorház kialakítása a Művelődési Ház emeletén: Derecske város területén inkubátor ház nem működik, ezzel új funkció települ be a városba, növelve ezzel az itt élő emberek és vállalkozások szolgáltatásokhoz való hozzáférését és piacra jutását. 

9., Konferenciaterem kialakítása: Derecske Város területén jelenleg nincs konferenciák, rendezvények lebonyolítására alkalmas terem, ezzel a fejlesztéssel mind a lakosság, mind az intézmények, mind a vállalkozások teret kapnak az üzleti/magánéleti rendezvények, összejövetelek megtartására. 

10., Nap utca rekonstrukciója, parkolók építése: a projekt keretén belül felújításra kerül a Nap utca, valamint parkolók kerülnek kialakításra.

11., Városház utca rekonstrukciója, parkolók építése: a projekt keretén belül felújításra kerül a Városház utca és parkolók épülnek.